ข้าวกล้องงอก Germinated Brown Rice ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย-โพนปลาโหล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

*คิดค่าขนส่งเพิ่มชิ้นละ 0 บาทคลัง 50 ขนาด 1000
ยี่ห้อ เต่าคู่คุณ
ส่งจาก ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


ข้าวกล้องงอก  Germinated Brown Rice

ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย-โพนปลาโหล อ.เต่างอย จ.สกลนคร