แก้วมัค ลายควายทัดดอกลำดวน แก้วเซรามิกสกรีนลาย ทำจากวัตถุดิบในธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารประกอบโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมุ่งเน้นในเรื่องของดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย สินค้าจากแบรนด์ “ทำ”

*คิดค่าขนส่งเพิ่มชิ้นละ 0 บาทคลัง 44 ขนาด 500
ยี่ห้อ ทำ
ส่งจาก ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


แก้วมัค ลายควายทัดดอกลำดวน แก้วเซรามิกสกรีนลาย ทำจากวัตถุดิบในธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารประกอบโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมุ่งเน้นในเรื่องของดีไซน์และประโยชน์ใช้สอย


แบรนด์ “ทำ” แบรนด์ของคนพิการ ภายใต้การสนับสนุน โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ และศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายกัลยาณมิตร ได้เน้นกระบวนการทำงานเพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ผ่านสื่อศิลปะและการออกแบบดิจิทัล เราอยากสร้างคุณค่าและโอกาสให้คนพิการได้ทำ ได้แสดงออก ได้ออกแบบอย่างอิสระ จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่แตกต่าง ทำอย่างมีคุณค่า ทำอย่างสร้างสรรค์ “ทำ” แบรนด์ที่อยากให้คนพิการได้ “ทำ” เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง “ทำ” แบรนด์ที่คนพิการ “อยากทำ” “ทำได้” และ “ได้ทำ”


ขนาด

สูง 9.5 ซม.
กว้าง 8 ซม.
รอบวง 26 ซม.