ปีใหม่นี้ ขอแนะนำของขวัญพิเศษ - ชุดกฤษณา (กลาง) เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาต้นเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาตามโครงการเด่น ๆ จากหลากหลายพื้นที่

*คิดค่าขนส่งเพิ่มชิ้นละ 0 บาทคลัง 50 ขนาด 2000
ยี่ห้อ ชุดกระเช้าของขวัญชุมชน
ส่งจาก ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มวิสาหกิิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาตามโครงการเด่น ๆ  จากหลากหลายพื้นที่   


ชุดกฤษณา   (กลาง)   ราคา   800   บาท

ในชุดประกอบด้วย

1.น้ำหม่อนพร้อมดื่ม    จำนวน   2  ขวด
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

2.น้ำผลไม้เข้มข้น   (เสาวรส/กระเจี๊ยบ)   จำนวน   1  ขวด
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

3.น้ำผลไม้เข้มข้น   (เสาวรส)   จำนวน   1  ขวด
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

4.สบู่นมแพะ   จำนวน   1   ก้อน
ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

5.กาแฟดริปจากธรรมชาติ  กาแฟ ซอ แอะ โต้ จำนวน 1 กล่อง
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านซอแอะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

6.ตะกร้าสาน (คละสี) จำนวน 1 ใบ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสาร ต.โพหัก   จ.ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับศูนย์วิจัย และบริการเพื่อชุมชนและสังคม (ศวช.) และศูนย์ส่งเสริม และสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาจากโครงการจัดกระเช้าของขวัญ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน