หมอนอิงลายรถตุ๊กๆ จาก แบรนด์ “ทำ” แบรนด์ของคนพิการ ได้เน้นกระบวนการทำงานเพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ผ่านสื่อศิลปะและการออกแบบดิจิทัล เราอยากสร้างคุณค่าและโอกาสให้คนพิการได้ทำ ได้แสดงออก ได้ออกแบบอย่างอิสระ จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่แตกต่าง ทำอย่างมีคุณค่า ทำอย่างสร้างสรรค์ “ทำ” แบรนด์ที่อยากให้คนพิการได้ “ทำ” เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง “ทำ” แบรนด์ที่คนพิการ “อยากทำ” “ทำได้” และ “ได้ทำ”

*คิดค่าขนส่งเพิ่มชิ้นละ 0 บาทคลัง 7 ขนาด 200
ยี่ห้อ ทำ
ส่งจาก ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


   แบรนด์ “ทำ” แบรนด์ของคนพิการ ภายใต้การสนับสนุน โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ และศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่ายกัลยาณมิตร ได้เน้นกระบวนการทำงานเพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ผ่านสื่อศิลปะและการออกแบบดิจิทัล เราอยากสร้างคุณค่าและโอกาสให้คนพิการได้ทำ ได้แสดงออก ได้ออกแบบอย่างอิสระ จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่แตกต่าง ทำอย่างมีคุณค่า ทำอย่างสร้างสรรค์ “ทำ” แบรนด์ที่อยากให้คนพิการได้ “ทำ” เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง “ทำ” แบรนด์ที่คนพิการ “อยากทำ” “ทำได้” และ “ได้ทำ”
เนื้อผ้า Poly Super soft เนื้อผ้าเรียบและมีความละเอียด กระจายน้ำหนักและรองรับน้ำหนักได้ดี ให้ความสัมผัสนุ่ม สบาย ไม่นิ่มหรือแข็งเกินไป

ขนาด กว้าง 15 ซม. x ยาว 15 ซม.