พื้นที่ท้าทายชวนทำ ภาคใต้ตอนล่าง พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ค้นหาโครงการ

โครงการ

การเดินทางติดตามโครงการพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดนราธิวาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

By admin 20 Feb 2024

โครงการ

ทีมวิจัยร่วมนราธิวาส และนักศึกษา KOSEN KMUTT ร่วมงานงาน “ดาหลาสะเต็มคิดส์ เรียนรู้ธุรกิจและแนวคิด BCG” และเข้าพบผู้นำพื้นที่

By admin 04 Jun 2024