#เด็กและเยาวชนชายขอบ

มจธ. พัฒนาฝีมือคนพิการสร้างอาชีพอิสระ พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้านนางอย

By admin   16 Sep 2021

มจธ. พัฒนาฝีมือคนพิการสร้างอาชีพอิสระ พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้านนางอย

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

ผลงาน

ตำแหน่ง