#กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

การอบรม พัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษาเครือข่าย UBI

By admin   16 Feb 2024

การอบรม พัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษาเครือข่าย UBI
เมื่อการตลาดออนไลน์กำลังมาแรง โดยเฉพาะแอปพิเคชั่นติ๊กต๊อก และคาดว่ายังคงเป็นกระแสอยู่อีกนาน ผู้ประกอบการทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าควรก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นในกระแสนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าขายสินค้าและบริการของตน รวมทั้งส่งเสริมให้เเบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ดังนั้น ทางทีมวิจัยของศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม (UCOM) จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษาเครือข่าย UBI ปี พ.ศ.2567 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จ.นครปฐม ในวันที่ 14 - 16 ก.พ. 2567 หัวข้อ การสร้างสื่อออนไลน์ด้วย CANVA และความรู้เบื้องต้นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์และกฎหมายทางธุรกิจ เพื่อนำความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้วิสาหกิจชุมชนต่างๆต่อไป
ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB