#กลุ่มจำเพาะและโครงการพิเศษ

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

By admin   12 Aug 2023


๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

On the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s
Birthday Anniversary on August 12th, 2023
We wish Her Majesty Happiness, Excellent Health and Longevity
May It Please Your Majesty,
University Council Committee, The Executives, Professors, Staff, Students and Alumni of KMUT

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB