#เด็กและเยาวชนชายขอบ #พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

การเข้าเยี่ยมชมและหารือบริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด จังหวัดราชบุรี การส่งเสริมทักษะด้านการทำเซรามิกให้กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรัก

By admin   02 Jul 2023

การเข้าเยี่ยมชมและหารือบริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด จังหวัดราชบุรี การส่งเสริมทักษะด้านการทำเซรามิกให้กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรัก


 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566


คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและหารือกับบริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ บริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด จังหวัดราชบุรี

เรื่องของการส่งเสริมทักษะด้านการทำเซรามิกให้กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรัก รวมถึงการหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเด็กและเยาวชนฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประกอบอาชีพ/หารายได้พิเศษช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ ฝึกฝนความอดทน และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง


คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและหารือกับบริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด 
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการทำเซรามิกให้กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรัก รวมถึงการหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเด็กและเยาวชนฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ประกอบอาชีพ/หารายได้พิเศษช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ ฝึกฝนความอดทน และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและหารือกับบริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด 
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการทำเซรามิกให้กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรัก รวมถึงการหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเด็กและเยาวชนฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ช่างฝีมือ 
บริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด 


ช่างฝีมือ บริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด 
กำลังทำลายมังกรช่างฝีมือ บริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด 
กำลังทำเขียนลาย

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมและหารือกับบริษัท เถ้า ฮง ไถ่ จำกัด 
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการทำเซรามิกให้กับเด็กและเยาวชนที่มีใจรัก รวมถึงการหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเด็กและเยาวชนฯ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB