#พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้นำ Assoc.Prof. Kun Qian อาจารย์จาก Kyushu University ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ทำงาน Social Lab มจธ. ใน จังหวัดน่าน

By admin   27 Jun 2023

ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้นำ Assoc.Prof. Kun Qian อาจารย์จาก Kyushu University ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ทำงาน Social Lab มจธ. ใน จังหวัดน่าน


ระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2566

ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้นำ Assoc.Prof. Kun Qian อาจารย์จาก Kyushu University ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ทำงาน Social Lab มจธ. ใน จังหวัดน่าน
โดยได้ร่วมเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหาร และอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับชุมชนต้นน้ำ โดยในอนาคตอาจพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB