#พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เบิกฤกษ์การจัดรายการคุ้ยข่าว.ชาวโรตารี(เจาะประเด็นคุย)

By admin   10 Apr 2022

เบิกฤกษ์การจัดรายการคุ้ยข่าว.ชาวโรตารี(เจาะประเด็นคุย)

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 65 เวลา 18.30-19.30 น.

หัวข้อเรื่อง"กลยุทธขับเคลื่อนสู่แผนพัฒนาชุมชนโรตารี"

ผู้ดำเนินรายการโดย อน.สุขกิจ ทวีวิเสสานนท์ (สร.กรุงเทพตะวันออกภาค3350โรตารีสากล) ร่วมด้วย 

คุณ สุรเดช  พหลโยธิน อดีต ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

และ 

คุณบวรศักดิ์ เพชรานนท์ รองผู้อํานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)


ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB