"พลิกผืนนาเป็นสวนส้ม" ผลงานของ กษมาภรณ์ มณีขาว

ด้วยยุคสมัยได้เปลี่ยนไป สภาพผืนดินและแหล่งน้ำตามธรรมชาติย่านบางมดไม่ได้เอื้อให้ปลูกส้มได้อย่างแต่ก่อน อีกทั้งสังคมเมืองได้รุกคืบเข้าไปแทนที่สวนผลไม้ ทำให้ปัจจุบันเหลือสวนส้มอยู่เพียงไม่กี่แห่ง คนรุ่นหลัง ๆ ย่อมนึกภาพไม่ออกว่าในอดีตสวนส้มบางมดเคยรุ่งเรืองขนาดไหน สภาพวิถีชีวิตของคนบางมดที่ผูกผันกับสายน้ำและการทำเกษตรเป็นอย่างไร
จึงเกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
"พลิกผืนนาเป็นสวนส้ม" ช่วยรักษารักษาภาพความทรงจำ ภูมิปัญญาของบรรพชนและสะท้อนภาพวิถีชีวิจของชาวสวนก่อนย่านบางงมดจะมีถนนคอนกรีตและก่อนที่ความเจริญจากโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรรและอื่นๆ จะรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ จากเรื่องเล่าของคุณลุงสมจิตร จุลมานะ
ดาวโหลดหนังสือ: https://sociallab.kmutt.ac.th/.../excise/8/1644987916a.pdf
สามารถอ่านเรื่อง พลิกผืนนาเป็นสวนส้ม" และเรื่องอื่นๆ ในโครงการเดียวกันได้ทางเว็บไซต์:

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB