#พัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ตอนนี้สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราจากทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

By admin   03 Feb 2022

ตอนนนี้สามารถเข้าเว็บไซต์ของเราผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้แล้วนะคะ

เข้าไปที่หัวข้อ เกี่ยว มจธ. > SocialLab

และสามารถติดตามข่าวสารของเราจากทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา


คนเขียน

Admin

ผลงาน

Admin KMUTT SOCIAL LAB

ตำแหน่ง

Admin KMUTT SOCIAL LAB