#โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

งานมละบริสัมพันธ์ "เสวนามละบริศึกษาครั้งที่ 1" ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

By admin   21 May 2024

งานมละบริสัมพันธ์ "เสวนามละบริศึกษาครั้งที่ 1" 

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า ภายใต้ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จ.น่าน
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 

ชุมชนมละบริ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมละบริภูฟ้า มละบริห้วยลู่ มละบริห้วยหยวก จ.น่าน และ มละบริห้วยฮ่อม จ.แพร่ กว่า 100 คน ร่วมกันจัดงานมละบริสัมพันธ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า ภายใต้ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริฯ ต. ภูฟ้า  อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมละบริ ผ่านมุมมองของมละบริ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ และเครือข่ายทำงาน ภายในงานมีงานเสวนาเรื่องประวัติศาสตร์มละบริโดยผู้อาวุโสในชุมชนมละบริภูฟ้าและการนำเสนอเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งการเก็บของป่าด้วยแนวทางอนุรักษ์ การทำการเกษตร และการศึกษาของเยาวชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งนี้มละบริมีแผนการจัดงานมละบริสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของมละบริให้กับผู้สนใจในทุก 3 เดือนซึ่งจะประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป
ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา