ร่วมบริจาค

มจธ. จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 8

จำนวนเงิน


ช่องทางการบริจาค

QR CODE

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การบริจาคผ่าน QR Code จะสามารถออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีในชื่อเจ้าของบัญชีผู้บริจาคได้เท่านั้น

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 037-7-05717-9

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 465-0-28217-9

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 330-1-39325-3

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 705-2-94700-0

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 237-2-15046-0


ข้อมูลการออกใบเสร็จ

ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน